logo

Søk

Velg språk

Aktivt eierskap

Norfund tilbyr finansiering gjennom ulike finansielle instrumenter, men egenkapital er i strategien definert som viktigste instrument. Norfund har alltid som mål å bidra til utvilingen i selskapet ut over den investerte kapitalen, og egenkapital gjør det mulig å være en aktiv eier.  

Norfund ønsker å være en aktiv eier på flere ulike måter. Prosjetledere i Norfund rekrutteres som regel fordi de har kompetanse både innenfor finansiering, industri og operasjonell virksomhet. Dette gjør det mulig for Norfund å være en god diskusjonspartner med andre eiere og ledelsen i selskapene.

I selskapene Norfund investerer egenkapital vil Norfund i de fleste tilfellene også ha en styreposisjon. Styremedlem rekrutteres enten fra fondets organisasjon eller eksternt. Det viktigste for Norfund er at styremedlemmene kan tilføre verdi til styrearbeidet i det aktuelle selskapet, og bidra til vekst og utvikling av virksomheten.

I tillegg til å sikre at selskapet utvikler seg i henhold til den avtalte kommersielle strategien, fokuserer Norfund særlig på risikohåndtering, etablering av godt eierskap og at driften av selskapet er i henhold til avtalte sosiale og miljømessige standarder (for mer om dette se ESG standarder). Norfund forlanger også at selskapene rapporterer på noen utviklingsindikatorer ut over tradisjonell regnskapsrapportering (for mer om dette, se utviklingsindikatorer)

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94