logo

Søk

Velg språk

Kvinnedagen 8. mars

Kvinner utgjør 50% av verdens befolkning, men tjener kun 1/10 av samlet inntekt. Safari-campen Dunia kjemper for å rekruttere kvinnelige ledere i en mannsdominert bransje