logo

Søk

Velg språk

Paradoksenes tidsalder

Vi lever i et land med mye kapital som gir lav avkastning. Likevel gjør regulatoriske forhold og omdømmerisiko det mindre attraktivt å investere i fattige land. Bekymringsfullt, sier Kjell Roland