logo

Søk

Velg språk

Development Finance Institutions

Norfund er en utviklingsfinansinstitusjon (Development Finance Institution - DFI). DFIene har en viktig og unik rolle i utviklingspolitikken.

De bi- og multilaterale DFIene representerer på mange måter den tredje pilaren i internasjonalt utviklingssamarbeid ved siden av bilateral og multilateral bistand. Internasjonal (vestlig) utviklingsbistand kan deles inn i tre kategorier (se figur under): 1) Tradisjonell bistand i form av donasjoner til offentlig sektor og frivillige organisasjoner, 2) lån og bevilgninger hovedsakelig fra utviklingsbanker til stater og store prosjekter og 3) investeringer i privat sektor gjennom finansielle utviklingsinvestorer. Alle de tre pilarene er viktige i kampen mot fattigdom og er komplementære ved at de støtter utvikling av ulike deler av samfunnet som må fungere i samspill. Men DFIene er den kanalen som mest direkte bidrar til økonomisk utvikling gjennom å bygge opp privat sektor, skape arbeidsplasser og øke økonomisk aktivitet, og dermed redusere bistandsavhengighet.

En viktig forskjell på tradisjonell bistand, illustrert ved den første pilaren i diagrammet under, og utviklingsbistand gjennom DFIer, er at DFIene ikke gir bort kapitalen, men investerer i kommersielle bedrifter. Dette betyr at kapitalen normalt sett kommer tilbake til DFIen med en viss avkastning, og enten kan bli gitt tilbake til donorlandets regjering eller bli reinvestert i nye prosjekter. Med andre ord representerer DFIene en bærekraftig måte å bruke kapital til utviklingsbistand på, hvor den samme kapitalen kan brukes om og om igjen.

EDFI

Norfund er medlem av European Development Finance Institutions (EDFI), en samarbeidsorganisasjon for de europeiske DFIene. Gjennom EDFI deler organisasjonene kunnskap om temaer av felles interesse og samler inn statistikk. Samarbeidet har blant annet ført til et felles juridisk avtaleverk og etablering av indikatorer for utviklingseffekter. 

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94