logo

Søk

Velg språk

Ekspertise

Norfund har valgt å fokusere på noen regioner og industrier fordi organisasjonen da kan bygge lokal kunnskap og industriell ekspertise som er verdifull for partnere og investeringsprosjektene.

Kompetent privatsektor-team 

Norfunds investerings-stab har bred erfaring fra privat sektor, og organisasjonen jobber kontinuerlig for å utvikle nødvendig kompetanse for å gjøre gode investeringer. I dette arbeidet er det viktig å styrke de regionale kontorene med lokalt ansatte som har verdifulle nettverk i landene hvor vi investerer.

Prosjektevaluering/Due Diligence

Det er viktig for Norfund å sikre at fondet investerer i bedrifter med gode utviklingsmuligheter. Det er derfor nødvendig med nøye gjennomgang av finansielle, organisatoriske, juridiske og miljømessige evalueringer av investeringsmulighetene.

Prosjektutvikling

Norfund investerer i oppstartsbedrifter eller selskaper med store vekstpotensial. De første fasene i slike prosjekter er avhengige av god prosjektutvikling og ledelse. Derfor rekrutterer Norfund først og fremst personer med prosjektledererfaring og kompetanse fra operasjonelt arbeid, og setter sammen investerings-team for å sikre mest mulig relevant kompetanse.

Finansiell og juridisk kompetanse 

Strukturering av finansielle og juridiske avtaler er et kjerneelement i Norfunds arbeid. Avtalene er alltid mellom flere investorer, og de juridiske rammeverkene i landene hvor investeringene gjøres er ofte komplekse. Både finansiell og juridisk forståelse er derfor svært viktig for Norfunds investeringsstab.

Kompetanse om miljø, sosiale forhold og eierstyring

For Norfund er forhold knyttet til miljø, sosiale tema og eierstyring høyeste prioritet. Investeringsstaben får regelmessig kursing og opplæring i dette, og hver investeringsavdeling har en egen dedikert ansatt som er involvert både i vurdering av potensielle investeringer, planlegging og oppfølging av selskapene Norfund investerer i.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94