logo

Søk

Velg språk

Eksterne rapporter relatert til utviklingsinvesteringer

 

Generelt om utvikling og økonomi

 

Om privat sektor i utviklingsland

 

Om spesifikke sektorer og geografier

Evalueringsrapporter: 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94