logo

Søk

Velg språk

Eierstyring og virksomhetsledelse

Bærekraft er et hovedelement i Norfunds mandat. Norfund tilstreber at alle virksomheter vi investerer i skal drives profesjonelt, ansvarlig og forutsigbart. Vi er derfor opptatt av å etablere gode interne strukturer og prosesser for god virksomhetsledelse. Veldrevne selskaper med positive relasjoner til sine ulike interessegrupper er de mest interessante samarbeidspartnerne og også de mest interessante oppkjøpskandidatene for andre selskaper og finansielle investorer. Samfunnsansvar og integritetshensyn er derfor sentralt for Norfund i alle ledd av investeringsprosessene.

Selskaper som har et klart regulert forhold mellom styre og administrasjon, og som sørger for transparent og etterrettelig rapportering, kan bedre sin drift gjennom høyere kvalitet på interne beslutninger, øke sin evne til å tiltrekke seg kapital og dermed bli et mer interessant oppkjøpsobjekt for andre.

Selv om synet på hva som utgjør god virksomhetsledelse varierer med geografi og kultur, er et fokus på dette sentralt for å utvikle selskapene og for å bidra til å skape bedre fungerende markeder. Derfor har Norfund – sammen med nær 30 lignende utviklingsinvestorer – tilsluttet seg en felleserklæring om å jobbe proaktivt med eierstyring og selskapsledelse i alle våre markeder.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94