logo

Søk

Velg språk

Miljø og sosiale standarder

Norfund har identifisert sektorer og industrier som vi ikke investerer i. Norfunds Exclusion List gir en oversikt over disse. Listen er harmonisert med de andre europeiske bistandsinvestorene.

Investeringsmuligheter som ikke ekskluderes av denne, blir gjort til gjenstand for ytterligere vurderinger etter IFCs retningslinjer for miljø og sosiale standarder. Retningslinjene gir anvisning for vurderinger i Norfunds investeringsprosess og bidrar også til å ansvarliggjøre selskapene i forhold til et gitt standardgrunnlag.

Selskapene må oppfylle nasjonale lover og regler innen miljø og arbeidsrett. Samtidig forplikter selskapene seg til å respektere og iverksette tiltak for over tid å heve standarden til internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet. Standardene som ligger til grunn for Norfunds investeringer er de dominerende for internasjonal prosjektfinansiering, og er også grunnlaget for Ekvator-prinsippene som benyttes av kommersielle banker for prosjektfinansiering.

Arbeidsmetodikk

Når Norfund investerer direkte i en bananplantasje, vannkraftutbygging eller finansinstitusjon gjøres undersøkelser som leder til at investeringen kategoriseres i henholdsvis høy, medium eller lav risiko for negativ påvirkning på miljø eller sosiale forhold. Når Norfund investerer gjennom aktive eierfond er det bedriftstype, sektorene fondet planlegger å investere i, samt fondets kompetanse i forhold til håndtering av sosial og miljørisiko som avgjør risikoklassifiseringen. For prosjekter med høy risiko for negativ påvirkning på omgivelsene brukes eksterne fagmiljøer for å gjøre konsekvensutredninger for å sikre etterlevelse av IFC-standardene.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94