logo

Search

Select language

Investing in Growth Markets

«Winter is coming: The perfect storm that now confronts institutional investors and what they should do about it”

I serien «Investing in Growth Markets» har Norfund gleden av å invitere til et seminar om perspektiver for institusjonelle investorer med spesielt fokus på vekstmarkeder. Til tross for et stagnerende og svært likvid marked i vesten med renter nær null og betydelig vekstpotensial i utviklingsland, synes det i dag å være en negativ trend der investorer trekker seg ut av utviklingsland fremfor videre satsing. Med utgangspunkt i en ny studie utført av Sony Kapoor ønsker vi å bidra til en bedre forståelse for hvorfor og hvordan dette kan skje, og hva som skal til for at investerings institusjoner skal kunne lykkes med fremtidige investeringer i utviklingsland.

Tid: onsdag 28.09.2016 kl 12.00 – 13.30 (enkel lunsj serveres fra kl 11.30)

Sted:  Hotel Continental

Agenda:

  • Kort innledning  v/Kjell Roland, Norfund
  • Sony Kapoor: «Winter is coming: The perfect storm that now confronts institutional investors and what they should do about it”
  • Kommentarer til studien ved Thomas Ekeli i Folketrygdfondet og ved Martin Skancke i Norfund styret
  • Q&A

 

Rapporten "Winter is coming:" kan lastes ned i sin helhet her

Om Sony Kapoor:

Sony Kapoor is director of the international think tank Re-Define. He is an influential economist, financial sector expert and development practitioner, whose career spans investment banking, strategy consulting, civil society and policy-making across several countries. 

Kapoor is also the CEO of Court Jesters Consulting, a boutique firm that specialises in helping investment committees and corporate boards to break down silos and tackle groupthink. Sony holds a multidisciplinary role at the LSE with the Systemic Risk Centre, the Government and Development departments. He is also Special Adviser to the UN on green finance.

Sony has been an influential voice in tackling the euro crisis and the refugee crisis facing Europe, and he has been an adviser to several EU institutions. 

 

Seminaret er gratis. Meld deg på her innen 27. september.