logo

Søk

Velg språk

Exit

Norfund har som mål å gå ut av selskapene fondet har investert i etter 5-10 år. Etter en exit re-investeres midlene i nye bedrifter. En plan for hvordan Norfund kan gå ut av prosjektene inngår i alle investeringsavtalene.

Når Norfund går ut av en investering er hovedmålet å oppnå høyest mulig profitt samtidig som man sikrer at selskapet er i en best mulig posisjon for videre utvikling uten kapitalen fra Norfund. Det finnes ulike muligheter for exit: Børsnotering, salg til andre partnere i prosjektet eller salg til nye eiere. Lån tilbakebetales i henhold til avtalt plan.

For salg har prosessen tre hovedfaser:

  • Identifisere potensielle kjøpere
  • Klargjøre selskapet for salg
  • Forhandlinger og avtaleinngåelse

Etter exit investerer Norfund opprinnelig investert beløp og avkasting i nye bedrifter.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94