logo

Søk

Velg språk

Finansiell informasjon

Norfunds nøkkeltall for perioden 2008-2013 finnes i menyen til venstre, i tillegg til informasjon om hvordan verdsettelse av investeringene og avkastningsberegninger gjøres.

Alle tall for 2013 finnes i virksomhetsrapport og årsregnskap:

               

Virksomhetsrapport 2013    Årsregnskap 2013

 

Retningslinjer for Norfund's investeringer gjennom Tredjeland 

Norfunds retningslinjer for investeringer gjennom tredjeland er gitt av Utenriksdepartementets brev av 25.8.2014 (link), og nærmere utdypet i tildelingsbrevet for 2015, s 3. (link). 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94