logo

Søk

Velg språk

Produkter og tjenester

Norfund tilbyr risikokapital enten som egenkapital, lån eller en kombinasjon av de to. Norfund investerer alltid sammen med partnere med omfattende industriell kunnskap. Investeringshorisonten er vanligvis 5-10 år.
 
Norfund har definert noen spesifikke investeringsområder (regioner og sektorer) for å sikre at organisasjonen har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre og følge opp investeringene. Norfund investerer primært egenkapital, og kan ha eierandeler opp til 35 % i selskapene. Norfund tilbyr også ulike former for lån med ulik risikoprofil.
 
For å sikre best mulig finansielle og utviklingsmessige resultater jobber Norfund for å være en god aktiv eier, altså å tilby verdi til selskapene ut over investert kapital. Norfunds investerings-stab har lang erfaring og mye kompetanse knyttet til prosjektutvikling og aktivt eierskap, og jobber nært med partnerne i prosjektet for å utvikle selskapene.
 
For mer om hvordan Norfund jobber og investerer, se menypunktene til venstre.
 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94