logo

Søk

Velg språk

Forhandlinger og investering

Etter å ha gjennomført en grundig evaluering av et selskap kan Norfund starte konkrete forhandlinger med eierne, og til slutt inngå avtale om investering.

Norfund forhandler med partnerne for å finne den best tilpassede strukturen for finansiering av selskapet, gitt forhold i bedriften og alle partnernes ønsker og behov. Elementer som inngår i forhandlingene er selskapsstruktur, eierandeler, styresammensetning, insentiver for ledelsen, utbetalingsbetingelser, planer for selskapet videre osv. Disse forhandlingene kan gå over flere måneder, avhengig av størrelse og type investering. Norfund har som mål å etablere avtaler som sikrer investert kapital på best mulig måte, og slik at Norfund kan være en aktiv eier i selskapet.

Miljø og sosiale forhold, samt standarder for god eierstyring, vil også være tema i forhandlingene. Dette for å sikre at strukturene er hensiktsmessige, og at planene for selskapet er realistiske for leveranse av standarder som Norfund krever.

Til sist signerer Norfund avtaler med partnerne, og investeringene er avtalefestet. (merk: Utbetaling av penger finner kanskje ikke sted før senere, i henhold til planer definert i investeringsavtalen).

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94