logo

Søk

Velg språk

Forretningsplan

Forretningsplanen er som regel utgangspunktet for det første møtet Norfund har med potensielle partnere. Planen må beskrive prosjektet og finansieringen relativt detaljert.

Elementer Norfund forventer at forretningsplanen dekker:

  • Forretningsidé
  • Beskrivelse av markedet: Størrelse og forventet vekst, eksisterende og forventede konkurrenter, og en evaluering av det kommersielle potensialet (lønnsomhet og avkastning)
  • Beskrivelse av verdikjeden (hvor kommer innsatsfaktorer fra, hvordan skal produktene distribueres osv.)
  • Arbeidskraft: Hvordan skal nødvendig arbeidskraft og kompetanse sikres til bedriften?
  • Plan for finansiering: Hvem vil være hovedinvestorer og hva er behovet for kapital (type investering og størrelse)
  • Selskapsledelse og struktur: Hvordan vil organisasjonen og styret settes sammen
  • Andre ESG-tema (miljø, sosialt og ledelse): Hvordan planlegger partner å levere i henhold til standardene Norfund krever av sine investeringer (se IFCs standarder som Norfund stille krav til etterlevelse av) ?

I tillegg vil Norfund kreve dokumentasjon fra tidligere prosjekter som partnere har vært involvert i.

Basert på dette vurderer Norfund om prosjektet er av interesse for fondet og lager et forslag til plan for videre vurderinger, prosesser og mulige avtalestrukturer.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94