logo

Søk

Velg språk

Historie

Nord-Sør/Bistandskommisjonen argumenterte i 1995 for at Norge burde etablere et investeringsfond som et viktig virkemiddel i bistandspolitikken. Norad hadde i noen år gitt lån til norske bedrifter som etablerte seg i utlandet, men hadde ikke mandat til å gå inn med egenkapital i selskaper. Norge var på det tidspunktet ett av få land i Vest-Europa som ikke hadde en utviklingsfinansinstitusjon (Development Finance Institution - DFI). Forslaget om etableringen av Norfund ble lagt frem for Stortinget som egen sak i Ot.prp. nr 13 (1996-97), og Norfundloven ble vedtatt 9.mai 1997 (nr 26).

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund) ble opprettet av Stortinget i 1997 med det formål å bekjempe fattigdom ved å investere i og gi lån til lønnsomme og bærekraftige bedrifter for å bidra til utvikling og privat næringsvirksomhet. Virkeområdet skulle være i land som har begrenset tilgang til kommersiell finansiering som følge av at vanlige kommersielle aktører ofte vegrer seg for å investere på grunn av høy risiko.

Norfunds årlige kapitaltilskudd har økt siden etableringen, fra 175 millioner kroner i 1998 til 1030 millioner kroner i 2012. Det er staten ved Utenriksdepartementet som tilfører kapital til Norfunds virksomhet.

 

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94