logo

Søk

Velg språk

Om Norfund

Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - investerer i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i utviklingsland.

 

Ved å bidra til utvikling av lokalt næringsliv, arbeidsplasser og økonomisk vekst bidrar Norfund til fattigdomsreduksjon.

 

Norfund står fritt til å jobbe med partnere som har de beste forutsetningene til å lykkes kommersielt - norske eller internasjonale.

Planlegger et nytt solkraftverk i Nigeria

Sammen med Scatec Solar og Africa50 planlegger vi å investere i bygging av et nytt solkraftverk i Nigeria.

Velkommen til frokost seminarer i januar!

9. og 10. januar inviterer vi politikere, næringslivsledere og NGOer til diskusjon om h.h.v. et nytt klimainitiativ og om framtidsperspektiver for Afrika i 2017.

Solenergi til rurale strøk

KLP Norfund Invest AS har signert avtale om investering d.light - en globalt ledende leverandør av lokale solenergi-løsninger til fattige familier og bedrifter i Afrika og Asia.

 

Tilgang til energi er en av de største barrierene for utvikling av små og mellomstore bedrifter - og for økonomisk vekst - i Afrika sør for Sahara. 600 millioner mennesker mangler fortsatt tilgang til strøm og mer enn 50 prosent av bedriftene baserer seg på forurensende og dyre dieselgeneratorer.

Behov for investeringer i kraftverk

Dersom forventningene om økt vekst og bedret velferd i regionen de neste tiårene skal innfris, må elektrisitetstilbudet utvides betydelig. Investeringer i storskala kraftverk som leverer ren energi til nasjonale nett i afrikanske land sør for Sahara er derfor sentralt i Norfunds og KLPs investeringsstrategier.

I de fleste afrikanske land vil imidlertid store, fattige befolkningsgrupper i rurale strøk ikke kunne knytte seg opp til el-nettet. Heldigvis har teknologi-forbedringer og fallende kostnader de siste årene gjort solkraft gradvis mer konkurransedyktig som energikilde også i mini-grids og til enkelthusholdninger. Slike systemer kan dekke basisbehov for strøm til belysning, tv og telefon. Løsninger der strømmen betales ved hjelp av mobiltelefon øker tilgjengeligheten ytterligere.

Globalt ledende på "off-grid" solkraft

d.light er en globalt ledende leverandør av slike “off-grid” solenergi-løsninger og har til nå bidratt til at 65 millioner mennesker har fått tilgang til strøm gjennom salg av 15 millioner sol-lamper og solenergi-produkter i 62 land. Hver måned selger d.light hundre-tusener av lyskilder.

“Vi setter stor pris på denne støtten fra våre nye investorer”, sier Kamal Lath, Finansdirektør i d.light.  "Dette vil bidra til at d.light kan videreutvikle og øke distribusjonen av våre lokale og bærbare solkraft systemer og dermed legge til rette for at enda flere fattige mennesker får tilgang til energi og økt livskvalitet.”

Da elektrifisering via nasjonale nett som regel er langt billigere og mer effektivt enn forsyning gjennom egne mini-grid, investerer Norfund og KLP primært i store solparker som tilknyttes det nasjonale el-nettet. Systemer der offentlig eide distribusjonsverk får ansvar for drift og vedlikehold viser seg dessuten å være mest bærekraftig. Men dette utelukker ikke behovet for lokale løsninger.

“Tilgang til strøm er avgjørende for utvikling. Vi tror at framtidens energi-mix også vil måtte inkludere “off-grid”-løsninger, særlig for husholdninger og bedrifter i rurale strøk. D.light er derfor et viktig tilskudd til vår energi-portefølje, som ellers hovedsakelig består av storskala prosjekter tilknyttet nasjonale nettverk”, sier Mark Davis, leder for Ren Energi avdelingen i Norfund.

“I områder der energitilgangen er lav for en stor del av befolkningen, vil lokale solkraftløsninger kunne bidra til bedret livskvalitet på en rekke måter. Vi er stolte av å kunne støtte opp om d.lights arbeid for å gjøre solbasert strøm tilgjengelig for husholdninger og bedrifter i slike rurale strøk” sier Harald Koch-Hagen, direktør strategisk aktivaallokering i KLP.

Faktaboks

Off-grid og mini-grids: Å være off-grid innebærer at man er avkoblet fra offentlig strømnett, vann og avløp. Off-grid systemer hjelper mennesker å leve uten denne typen infrastruktur.
Innen elektrisitet kan off-grid være et frittstående kraftsystem, eller en mini-grid som forsyner et mindre samfunn med elektrisitet.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94