logo

Søk

Velg språk

Om Norfund

Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - investerer i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i utviklingsland.

 

Ved å bidra til utvikling av lokalt næringsliv, arbeidsplasser og økonomisk vekst bidrar Norfund til fattigdomsreduksjon.

 

Norfund står fritt til å jobbe med partnere som har de beste forutsetningene til å lykkes kommersielt - norske eller internasjonale.

En revolusjon i bistanden?

Presset på vestlige bistandsbudsjett øker. Store bistandsmidler går til tenke-tanker og debatter som synes lite nyttige for fattige. En revolusjon må til - i måten vi samhandler med fattige land.

Mocuba - første storskala solkraftverk i Mosambik

Brende deltar når Scatec Solar og Norfund signerer avtaler for bygging av Mosambiks første storskala solkraftverk

Nytt investeringsfellesskap for Afrika

Norfund, FMO og Rabobank går sammen for å styrke finanssektoren i Afrika sør for Sahara.

Norfund - Støperigata 2, N-0250 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94 Motta vårt nyhetsbrev