logo

Søk

Velg språk

Investeringer for utvikling

Norfund investerer i lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land for å fremme næringsutvikling og bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon.

Norfund opererer i markedet mellom tradisjonell bistand på den ene ytterkanten og rent kommersielle markedsaktører på den andre. Norfund er ikke tradisjonell bistand - kapitalen blir ikke gitt bort, men investert i, eller lånt til, kommersielle bedrifter. Norfund er heller ikke en rent kommersiell investor - Norfund aksepterer høy risiko og lav avkastning, og investerer i land og sektorer som er svært utfordrende, men viktige for utvikling.

Å bidra til utvikling er grunnleggende for all Norfunds aktivitet. Norfunds hovedfokus er å skape utviklingseffekter ved å etablere finansielt levedyktige, ansvarlige og veldrevne bedrifter i et utvalg land og sektorer med høye potensielle utviklingseffekter. I tillegg måler vi utviklingseffektene ved å samle informasjon om faktiske effekter fra hele Norfunds investeringsportefølje årlig.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94