logo

Søk

Velg språk

Investeringsprosessen

Norfund inngår fortrinnsvis samtaler med potensielle partnere som har velutviklede ideer og konkrete forretningsplaner. Norfund gjennomfører inngående analyser av virksomheten og planene (due diligence) og krever tett samarbeid med alle de involverte partnerne gjennom investeringsprosessen.

Før Norfund gjennomfører en investering brukes omfattende ressurser på å forstå forretningskonseptet og sikre kunnskap om hvordan investeringen kan påvirke miljøet rundt - både positivt og negativt. Videre vurderer Norfund partnerne nøye, særlig deres forutsetninger for å lykkes kommersielt.

Norfund forventer ikke "perfekte" bedrifter, men fondet investerer ikke i prosjekter som kan føre til uopprettelige skader på miljøet. Fondet samarbeider heller ikke med partnere som ikke viser vilje til å sikre gode og rettferdige forhold for de ansatte. Å etablere en felles forståelse av standardene for driften og implementere disse i en bindene avtale mellom partene er viktige elementer av investeringsprosessen. Det er også viktig å sikre investeringsavtaler som gir mulighet for aktivt eierskap også for en minoritetseier.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94