Program and registration here: http://www.innovasjonnorge.no/nkiu