logo

Søk

Velg språk

Mandat: Addisjonell og katalytisk

Norfund har et utviklingspolitisk mandat fra Stortinget og Regjeringen og skal være en integrert del av den norske bistandspolitikken. Norfundloven av 1997 fastslår at Norfund skal "...etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke ville blitt igangsatt på grunn av høy risiko".

Fattige land trenger investeringer i lønnsomme bedrifter som kan skape sysselsetting, generere skatteinntekter, bringe inn kompetanse og teknologi og dermed bidra til økonomisk og sosial utvikling. Høy risiko og begrensede kunnskaper gjør at mange private investorer er nølende til å investere i de fattigste landene. På grunn av dette er det nødvendig med et kompetent og forretningsorientert mellomledd som ved egen kompetanse og risikokapital kan bygge ned barrierene for private investeringer i et lønnsomt næringsliv i disse landene.

For Norfund innebærer dette at vi gjør investeringer som er addisjonelle i forhold til hva som ellers ville blitt gjort i markedet, det vil si at vi investerer der det er mangel på kapital og kompetanse. I tillegg til at vi foretar egne investeringer, er vi katalytiske ved å mobilisere privat kapital og ekspertise som ellers ikke ville vært tilgjengelig i fattige land.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94