logo

Søk

Velg språk

Hvordan Norfund er addisjonell

Norfund gjør investeringer som er addisjonelle i forhold til hva som ellers ville skjedd i markedet. Med andre ord investerer vi der det er mangel på kapital og kompetanse.

Målsettingen om å være addisjonelle har to dimensjoner:

  1. Vi bidrar til at det skjer flere investeringer i vanskelige land og prosjekter fordi vi er villige til å påta oss mer risiko og kostnader enn de fleste private investorer.
  2. Vi bidrar til bedre investeringer fordi vi prioriteter prosjekter med stor utviklingseffekt og styrker utviklingseffektene gjennom aktivt eierskap, høye krav til sosiale og miljømessige hensyn og støtte til utvikling av bedriftene.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94