logo

Søk

Velg språk

Hvordan Norfund er katalytisk

I tillegg til å foreta egne investeringer, skal Norfund være katalytiske ved å mobilisere privat kapital og ekspertise som ellers ikke ville vært tilgjengelig i fattige land.

Norfund er katalytisk ved å:

  • Dele risiko med industrielle investorer på en måte som stimulerer dem til å investere
  • Gi et kvalitetsstempel som stimulerer finansielle aktører til å investere
  • Styrke egenkapitalbasen og prosjektkvaliteten slik at banker og andre finner det attraktivt å delta i investeringen
  • Gå foran og gjøre vellykkede investeringer i utviklingsland samt informere om hvilke investeringsmuligheter som finnes

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94