logo

Søk

Velg språk

Nøkkeltall

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antall ansatte i Norfund 40 41 45 49 50 54
Kapital tilført fra eier (mill kr) 485 585 629 1 000 1 030 1198
             
Portefølje
Antall investeringer 69 81 85 99 107 118

Avtalefestede investeringer (mill kr)

4 798 5 264 5 844 7 581 8 295 9 631
Nye avtalefestede investeringer (mill kr) 1 376 944 844 2 198 1 234 1 872
Andel nye investeringer i minst utviklede land (ekskl SN Power) 42% 36% 65% 24% 45% 42%
Andel nye investeringer i egenkapital 80% 50% 75% 67% 86% 82%
Andel nye investeringer i oppstartsbedrifter 51% 30% 20% 21% 23% 22%
Andel nye investeringer i Afrika (ekskl SN Power) 70% 78% 67% 46% 82% 68%
Utbetalt til investeringene (mill kr)   619 635 2170 982 1 164
Innbetalt fra investeringene (mill kr)   508 340 211 678 488
Avkastning (IRR) 21% 4% 10% 8% 10% -1%
             
Norfunds investeringer
Antall ansatte 158 000 148 000 167 000 265 000 294 000 314 000
Kvinneandel   29% 32% 33 % 39% 37%
Skatter og avgifter betalt til lokale myndigheter (mrd kr)   4,2 2,7 4,2 4,3 6
Energiproduksjon (GWh)   3 816 4 317 4 344 5 814 6 781
CO2-reduksjon (milloner tonn)   2,0 1,6 3,4 2,6 1,1
             
Regnskapstall (i mill kr)
Resultater:
Sum driftsinntekter 197 224 221 144 427 437
Sum driftskostnader -74 -79 -78 -114 -106 -127
Nedskrivninger investeringer -84 3 -29 -71 -123 -115
Driftsresultat i investeringsvaluta 39 149 113 -41 198 195
Finansresultat 200 113 41 41 6 53
Resultat i investeringsvaluta 238 262 153 0 203 247
Balanse:
Investering i tilknyttet selskap (SN Power) 2 841 2 651 2 841 3 874 3 869 4  472
Sum investeringer (ekskl SN Power) 1 280 1 593 1 955 2 895 2 970 3 662
Sum eiendeler 5 302 5 871 6 747 7 735 8 439 10 201
Sum egenkapital og gjeld 5 349 5 908 6 790 7 821 8 534 10 277

 

For mer informasjon, se våre virksomhetsrapporter og årsrapporter.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94