logo

Søk

Velg språk

Publiserte kronikker

Norfund ønsker å bidra til den norske utviklingspolitiske debatten og øke kunnskapen om investeringsmuligheter i utviklingsland gjennom å dele våre ideer i norske aviser og debattforum.

 • Afrikansk landbruk trenger tålmodig kapital

  Norfund mener det er nødvendig både å bistå småbønder og å investere i storskala landbruk for å forhindre sult i Afrika. Les Norfund's argumentasjon i Klassekampen, 13. april 2016.

 • Økt åpenhet i skatteparadisene

 • Jobbskaping avgjørende i fattigdomskampen


  I artikkelen «Ligner bistandskupp» i Vårt Land 5.11 etterlyser Øyvind Eggen faglige argumenter for regjeringens prioriteringer i foreslått bistandsbudsjett 2016. Det er ingen tvil at flere hensyn må tas i denne sammenheng, men jeg vil påstå at det ikke er vanskelig å gi faglig argumenter for at det er riktig å prioritere virkemidler som fremmer sysselsetting og økonomisk vekst i fattigdomskampen.

  Les hele innlegget i Vårt Land 7.11.15 her

 • Det vanskelige afrikanske landbruket

 • Fornybar energi kan foreløpig ikke stå alene


  Energiutfordringene i Afrika sør for Sahara kan ikke dekkes av fornybare ressurser alene. Fornybare energikilder er avhengige av at solen skinner, vinden blåser, at det regner og at tørkeperiodene ikke blir for intense. 

  Les hele kronikken her

 • Sustainable Development Goals (SDGs) - Store ambisjoner, lite penger


  Ambisjonene er høye; fjerne fattigdom og begrense global oppvarming. Hvordan målene skal nås er ikke klart, men alle synes å være enige om en ting – næringslivet må ha en sentral rolle!

  Les kronikken her

 • Arbeidsplasser er nøkkelen

  Vårt Land 26.juli 2013

  Statens investeringsfond for utviklingsland er vårt viktigste virkemiddel for å skape næringsutvikling i fattige land.

  Les kronikken her

 • Heller eiermakt enn forbrukermakt

  VG 8.juni 2013

  Det er viktig at bevisste kunder er vaktbikkjer for kleskjeder som HM og andre. Men det viktigste er å sikre seg eiermakt i utviklingsland.

  Les kronikken her

   

 • Bistanden må skape arbeidsplasser

  Dagsavisen 25.juni 2013

  Når verden endrer seg må også bistanden gjøre det samme. Derfor etterspør vi nytenkning og innovasjon i utviklingspolitikken, og har noen klare tanker om hva dette bør innebære.

  Les innlegget på Nye Meninger

 • Made in China - Afrikas mulighet

  VG 12.april 2013

  Mens Norge koordinerer internasjonale toppmøter om energi gjør Kina mest for økt tilgang til fornybar strøm i fattige land.

  Les teksten her (norsk)

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94