logo

Søk

Velg språk

Virksomhetsrapporter og årsrapporter

Norfund publiserer årlig en virksomhetsrapport som beskriver fondets virksomhet og analyserer porteføljen og aktiviteten det foregående året. Styrets beretning og regnskapsrapportering finnes i en separat årsrapport. I tillegg har Norfund noen tidligere år publisert "Norfund i tall" som er en mer inngående beskrivelse av portefølje og aktivitet i tall og figurer. Utviklingseffekter rapporteres på i Virksomhetsrapporten, og noen år har det også blitt laget en egen rapport for disse resultatene av Norfunds aktivitet.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Vennligst kontakt Norfunds kontor i Oslo for data fra tidligere år.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94