logo

Søk

Velg språk

Gode resultater i 2012

Norfunds årsberetning for 2012 ble ferdigstilt ved utgangen av mars 2013. Fondets styre og ledelse er godt fornøyde med resultatene for året, som kan oppsummeres med følgende tall:

  • Totalt investert portefølje: 8,3 milliarder kroner
  • Antall bedrifter investert i: 107
  • Beregnet avkastning i porteføljen: 10%
  • Nye investeringsavtarler 2012: 1,2 milliarder kroner
  • Nye investeringer i fornybar energi i 2012: 0,5 milliarder kroner
  • Antall ansatte i selskapene Norfund har investert i: 294 000
  • Andel investeringer gjort i minst utviklede land (MUL): 82%

I årsberetningen fremhever styret at det tar tid å bygge nødvendig kompetanse for å gjøre gode kommersielle investeringer i fattige land. Norfund har jobbet systematisk med utvikling av organisasjone de senere år, og har nå kapasitet til å investere mer enn det kapitalen i fondet i dag gir mulighet til. Behovet og interessen for Norfunds investeringer er stort, og derfor etterspør styret en tydeligere langsiktig ambisjon for fondet. En mulig ambisjon kan være at verdien av fondet i 2020 skal tilsvare 1 prosent av Statens pensjonsfond utland.

 

Årsregnskapet vil legges ut i sin helhet sammen med Norfunds Virksomhetsrapport i midten av mai.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Heidi Berg, heidi.berg@norfund.no

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94