logo

Søk

Velg språk

KLP og Norfund investerer sammen i solenergi

KLP og Norfund investerer 35 millioner kroner hver i Scatec Solars to nye solparkprosjekter i Sør-Afrika.

Investeringen er banebrytende i norsk sammenheng: KLP er den første institusjonelle investoren i Norge som gjør denne typen investering. Norfund har fremforhandlet avtalen med Scatec Solar, som er den første i en avtale mellom KLP og Norfund om saminvesteringer på til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til bærekraftig utvikling. Investeringene skal skje over en femårsperiode i prosjekter innen fornybar energi (sol, vind og vann) og finans, basert på kommersielle risiko- og avkastningsvurderinger og med strenge krav til miljømessige og sosiale forhold.

Fra Scatec Solars solpark i Sør-Afrika. Kilde: Scatec Solar

Solparkene skal bygges i Linde i Northern Cape og Dreunberg i Estern Cape, hvor solforholdene er av de beste i verden. De vil gi betydelige utviklingseffekter ved å øke andelen fornybar energi-produksjon i Sør-Afrika og bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i kraftforsyningen. Etter tiår med underinvesteringer i kraftsektoren opplevde landet omfattende strømmangel i 2008 og 2009 og sliter fortsatt med for lav produksjon av elektrisitet. Scatec Solars to nye anlegg vil til sammen produsere mer enn 225 millioner kWh årlig, nok til å dekke strømforbruket til 53 000 sørafrikanske husholdninger og redusere CO2-utslipp med nærmere 190 000 tonn. Samtidig vil investeringen skape arbeidsplasser og bidra til teknologi- og kompetanseoverføring gjennom bruk av lokale underleverandører til konstruksjon, drift og vedlikehold.

Scatec Solar har så langt blitt tildelt tre solparkprosjekter gjennom det sørafrikanske energidepartementets program for å øke utnyttelsen av landets store fornybare energiressurser (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme). Selskapet er nå en ledende aktør på utbygging av solenergi i landet, og venter å ferdigstille sin første solpark i Kalkbult på 75 MW i oktober i år. De endelige avtalene for solparkene i Linde og Dreunberg på til sammen 115 MW ble signert av Scatec Solar med det sørafrikanske energidepartementet tidligere denne måneden, og innebærer totale investeringer på om lag 2 milliarder kroner.

Pressemelding

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94