logo

Søk

Velg språk

Norfund er ny eier av Globeleq – Afrikas ledende uavhengige kraftprodusent. Eivind Reiten inn i styret.

Norfund og søsterfondet CDC Group i Storbritannia overtok denne måneden eierskapet av Globeleq Africa med henholdsvis 30 og 70 prosents andel av selskapet.

Globeleq er Afrikas ledende, uavhengige kraftprodusent innenfor gasskraft og fornybar energi. Selskapet eier, driver og utvikler i dag kraftprosjekt i Sør-Afrika, Tanzania, Kenya, Elfenbenskysten og Kamerun med en total effektiv kapasitet på 1234MW. Med Norfund og CDC i lederstolen er det satt ekspansive mål om å utvikle nye kraftprosjekter i Afrika som skal øke kapasiteten opp til 5000 MW de kommende 10 år. 

Globeleq annonserte denne uka sitt nye styre, der Eivind Reiten, tidligere konsernsjef i Norsk Hydro og olje- og energiminister i Norge, er blant de nye styremedlemmene. 

 

«Jeg gleder meg til å få være med å utvikle Globeleq videre som en ledende kraftprodusent i et voksende afrikansk marked. Energibehovet i Afrika sør for Sahara er enormt, og tilgang til elektrisitet er helt nødvendig for vekst i privat sektor og for bekjempelse av fattigdom. Jeg vil tro min allsidige erfaring fra energisektoren vil komme til nytte i Globeleq-styret», sier Reiten.

 

For full oversikt over Globeleq’s nye styre, se deres nettside www.globeleq.com

De fleste afrikanske land ønsker å utvikle energi/elektrisitetssystemet ved hjelp av lokalt tilgjengelige ressurser istedenfor å være avhengig av importert energi. Ved siden av sol, vind og vann, seiler nå naturgass opp som en energikilde med stort utviklingspotensial i mange land. Mens kapital er lettere tilgjengelig for å investere i bygging av kraftverk når planer og avtaler er på plass, er investorer i tidligfaseutvikling – som er nødvendig for å bringe prosjektene fram til byggefasen – vanskelig å få finne. Lange investeringshorisonter i energiutbygginger gjør det nødvendig med dedikerte virkemidler som reduserer risikoen i tidligfasen. Nærmere 80 prosent av foreslåtte energiprosjekter blir av ulike grunner skrinlagt på et tidlig stadium. Det er derfor viktig at investorer med et utviklingsmandat som Norfund og CDC går inn i slike tidligfase-prosjekter.

"Dette er en strategisk viktig investering for Norfund. Utilstrekkelig og upålitelig strømforsyning er en avgjørende hindring for økonomisk og sosial utvikling i Afrika sør for Sahara. Denne investeringen i Globeleq vil utvide Norfunds tilstedeværelse i afrikanske kraftmarkeder og gi betydelige utviklingseffekter," sier Norfunds administrerende direktør, Kjell Roland.

 

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94