logo

Søk

Velg språk

Norfund gjør første investering i Zimbabwe

Norfund har inngått en avtale om å investere i underkant av 5 millioner dollar (30 millioner kroner) i egenkapital i NMBZ Holdings i Zimbabwe. Investeringen vil hovedsakelig gå til holding-selskapets største operasjon, banken NMB Bank Limited i Zimbabwe. Dette gir en eierandel på 9 prosent i banken, og er den første norske direkteinvesteringen i landet etter den vanskelige økonomiske og politiske situasjonen som har preget de siste 10-15 årene. Norfund vil også gi et lån på 1,4 millioner dollar til NMB Bank for å øke likviditeten for utlån til et marked med stor mangel på kapital. Økonomien i landet har forbedret seg betraktelig etter stabilisering og dollarisering, men landet er avhengig av store mengder av kapital for den nødvendige oppbyggingen. Privat sektor må gjenoppbygges opp for å skape arbeidsplasser og utvikling, og lokale banker har en svært viktig rolle i finansieringen av dette. Norfund er svært glade for å kunne bidra til vekst i næringslivet og styrke finanssektoren i et land med store muligheter.

Norfund er Utenriksdepartementets virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland gjennom kommersielle investeringer. Finanssektoren er en av Norfunds viktigste satsningsområder, og fondet har en strategi om å gå inn i land med høy politisk risiko fordi næringslivet der ofte har problemer med å sikre god finansiering. I samarbeid med NORAD, Innovasjon Norge og ambassaden i Harare har Norfund nylig vært i Zimbabwe og vurdert investeringsmulighetene og de politiske rammebetingelsene. Man fant en klar bedring i situasjonen og anser forholdene i landet til å være stabile nok til at investeringer kan gjøres.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94