logo

Søk

Velg språk

Norfund investerer i fiskeoppdrett i Zimbabwe

ACF er en afrikansk produsent og distributør av ferskvannsfisk (tilapia) og kylling. Selskapet er en ledende tilapia-produsent i Afrika og leverer årlig nesten 10 000 ton fisk. Investeringen vil styrke eksisterende virksomhet i Zimbabwe og bidra til større ekspansjoner i Zambia og Uganda (tilapia) og Mosambik (kylling).

Investeringen er addisjonell (selskapet ville ellers ikke hatt tilgang til denne kapitalen) og vil ha store utviklingseffekter. Virksomheten produserer proteiner av høy kvalitet i land hvor det er mangel på billig mat og selger til de lokale og regionale markedene, særlig til de fattigste.

ACF gir også arbeidsplasser til mange, og sysselsetter for tiden 1150 ved sine regionale virksomheter. Utvidelsen som Norfund vil bidra til gjennom denne investeringen forventes å skape ytterligere 1000 arbeidsplasser. Videre vokser det frem en rekke selvstendige næringsdrivende rundt virksomheten: Særlig mange kvinner kjøper fisk av ACFs distribusjonssenter i Zimbabwe og Zambia, som de selger videre på markeder.

Oppdrett er et bærekraftig svar på økt etterspørsel etter kvalitetsfisk i en verden hvor overfiske er et økende problem. Dette er også tilfelle i innsjøer i Zambia, Uganda og Zimbabwe, og oppdrett reduserer presset på lokale fiskestammer.

Norfund er svært fornøyd med å ha inngått denne investeringsavtalen med ACF, og administrerende direktør Kjell Roland sier: “ACF er et typisk eksempel på investeringer som Norfund ønsker å gjøre. Virksomhetens ekspansjon vil ikke bare gi økt tilgang på billig kvalitetsfisk og kylling i regionen, den vil også skape svært mange direkte og indirekte arbeidsplasser lokalt. Investeringen viser også vår tro på Mosambik, hvor kyllingproduksjonen er lokalisert, som vekstmarked.”

Administrerende direktør i ACF, Mr Henry Pitman sier: “Vi er svært glade for å ha fått Norfund med som partner i vårt arbeid. Vi vil dra nytte a Norfunds kunnskap i regionen i tillegg til internasjonalt ledende norsk kompetanse om fiskeoppdrett, inkludert fôrproduksjon og genetikk. Norfunds investering vil hjelpe oss å utvide virksomheten og styrke vår posisjon som den ledende fiskeoppdretteren i Afrika.”

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94