logo

Søk

Velg språk

Norfund og varslersak fra 2006

I forbindelse med utgivelsen av boken “Ingen må få vite” av Mehraz Rafat i august 2013, mener Norfund det er viktig å presisere noen viktige saksforhold:

  • Ingen i Norfund har på noe tidspunkt kritisert varsleren for at han varslet eller for den fremgangsmåten han brukte, og varslingen ble tatt grundig til etterretning.
  • Riksrevisjonen ga ikke varsleren medhold i de konkrete sakene det ble varslet om, men i Riksrevisors gjennomgang av fondets arbeid i 2007 ble det funnet andre forhold hvor det var nødvendig med forbedring.
  • I siste gjennomgang av Norfunds arbeid (2010) finner Riksrevisjonen at Norfund jobber i henhold til strategi og retningslinjer fra eier (Utenriksdepartementet) og Stortinget, og avslutter saken (se Riksrevisjonens Dokument 3:1 (2010–2011))
  • Norfunds regnskaper er ikke misvisende, slik det hevdes i boken. Riksrevisjonen har ikke påpekt feil i regnskapsføring, hverken i 2007 eller 2010 (for mer om hvordan regnskapene føres, se egen sak)

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94