logo

Søk

Velg språk

Norsk bidrag til Ugandas kraftsuksess

Uganda er kåret til Afrikas tredje beste land på ren energi. Norge har i 25 år bidratt til fremgangen. Norfunds investeringer har vært sentrale.

Multiconsult har på oppdrag fra Norad skrevet rapporten "Uganda og Norge: 25 år med energisamarbeid".

Den totale norske bistanden til Ugandas energisektor i perioden 1990-2015, med unntak av petroleumsrelatert aktivitet, har vært på rundt 1,2 milliarder kroner. Nær 90 prosent av de norske midlene har gått til finansiering av infrastruktur i kraftsektoren og utbygging av kraftnett, fremgår det av rapporten.   I 2011 doblet Norge støtten til ren energi, til 1,6 milliarder kroner. Det var en økning på 805 millioner kroner.

Norfunds vellykkede bygging av Bugoye-kraftverket i Uganda var den utløsende faktoren til den generøse satsningen fra regjeringen. Kraftverket ble operasjonelt i 2009, og har nå en kapasitet på 13 MW. I 2011 ble det produsert 81,5 GWh som er på linje med målsatt produksjon. Beregnet ut i fra gjennomsnittlig strømforbruk i Uganda tilsvarer dette strømforbruket til 1,7 millioner mennesker. Unngåtte klimautslipp er beregnet til 54 tonn. 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94