logo

Søk

Velg språk

Om Norfund

Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) ble etablert av Stortinget i 1997. Norfund er det viktigste virkemiddelet i den norske utviklingspolitikken for å bekjempe fattigdom gjennom privat sektor utvikling. Norfund har som formål å bidra til etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. Stortinget allokerer årlig kapitaltilskudd til Norfund over bistandsbudsjettet.

Mange land støtter også utvikling gjennom lignende fond, og Norfund og de internasjonale søsterfondene omtales ofte som Development Finance Institutions (DFIs).

Norfund investerer egenkapital, annen risikokapital og lån til selskaper i utvalgte land og sektorer hvor næringslivet mangler tilstrekkelig kapital for å vokse og utvikle gode bedrifter. Sektorene som Norfund investerer i er ren energi, finansielle institusjoner og landbruk, i tillegg til små og mellomstore bedrifter gjennom spesialiserte investeringsfond.

Hovedregionene for investeringer er det østlige og sørlige Afrika, og Norfund har kontorer i Johannesburg, Nairobi og Maputo. I tillegg investerer Norfund i utvalgte land i Sør- og Sørøst-Asia og Mellom-Amerika, og er representert med kontorer i Bangkok og San José.

Norfund investerer alltid sammen med partnere, både norske og utenlandske. Gjennom samarbeid med andre investorer mobiliserer Norfund ytterligere kapital og kan sikre den industrielle og lokale kompetanse som er nødvendig for hver enkelt investering. Norfund er satt opp som et instrument for offentlig-privat samarbeid.

Norfund er et særlovselskap med begrenset ansvar, etablert gjennom egen lov i Stortinget og eid av staten ved Utenriksdepartementet. Utenriksministeren er konstitusjonelt ansvarlig statsråd. Virksomehten skal utøves i samsvar med grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk. Generalforsamlingen utpeker eiervalgte medlemmer til Norfunds styre.

Ved utgangen av 2015 hadde Norfund en avtalefestet portefølje på 15,2 milliarder kroner og 68 ansatte.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94