logo

Søk

Velg språk

Organisasjon

Styret

Norfunds styre skal påse at fondet drives i samsvar med Norfundloven og instruks fra eier. Styret fastlegger strategien basert på dette. Videre godkjenner styret enkeltinvesteringer over fastsatte beløp, og prosjekter som vurderes som høyrisiko. Investeringsbeslutning for øvrige prosjekter har styret delegert til administrerende direktør.

Investeringskomite

Investeringskomiteen er et rådgivende organ for administrerende direktør, og ledes av ekstern kompetanse. I praksis behandler investeringskomiteen alle investeringer minst to ganger: Først godkjennes prosjektet prinsipielt opp mot strategien, så godkjennes fremforhandlede avtaler.

Investeringsavdelingene og regionskontorene

Norfund er organisert i tre investeringsavdelinger fordi ulik kompetanse og nettverk er nødvendig for å gjøre investeringer innenfor forskjellige industrielle fokusområder. Lokal kompetanse er også viktig, og Norfund har derfor fem regionale kontorer.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94