logo

Søk

Velg språk

Partnere

Norfund samarbeider med en rekke andre organisasjoner - både i investeringsprosjektene og i debatt og politisk arbeid knyttet til investeringer i utviklingsland. Våre partnere er private investorer (norske eller internasjonale), utviklingsfinansorganisasjoner (DFIer) og andre organisasjoner som arbeider innenfor næringsutvikling og bistand.

Norfund investerer alltid med partnere og søker å mobilisere kapital og å få med seg kompetente og erfarne investorer i sine prosjekter. For mer informasjon om hvordan vi jobber med partnere i våre prosjekter, se Finansiering

Norske partnere

Norfund er i løpende dialog og samarbeider med en rekke norske organisasjoner, både tradisjonelle bistandsaktører og kommersielt rettede aktører.

Fondet har blant annet vært med å opprette Norwegian African Business Association (NABA) for å styrke forretningsmessig samarbeid mellom norske og afrikanske bedrifter. NABA arrangerer en rekke seminarer og konferanser for norske bedrifter, se http://norwegianafrican.no/

Andre norske samarbeidspartnere:

Internasjonale partnere

I de fleste prosjektene investerer Norfund sammen med internasjonale industrielle og finansielle partnere. I mange av våre investeringer investerer vi sammen med andre europeiske Development Finance Institutions (DFIer). Norfund jobber også tett med disse søsterfondene for å legge forholdene til rette for økte investeringer i utviklingsland, og har også samarbeid med IFC (Verdensbankens fond for investeringer i privat sektor) på flere områder.

De europeiske DFIene samarbeider gjennom organisasjonen EDFI som du kan lese mer om her.

Viktige norske investeringspartnere

Sentrale norske investeringspartnere (investering i parentes):

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94