logo

Søk

Velg språk

Prosjektevaluering

Før Norfund beslutter å investere i en bedrift gjennomfører fondet en detaljert analyse av selskapet og planer for videre utvikling (due diligence). Norfund må få en inngående forståelse for prosjektet, og vil vurdere den finansielle situasjonen, forutsetninger for budsjetter og estimater, markdet, kunder og konkurrenter, skatt, ESG-tema (miljø-, sosiale- og ledelses-elementer), samt selskapet juridiske og organisatoriske struktur.

I tillegg til selskapets kommersielle elementer, vektlegger Norfund menneskene bak forretningsideen. Partnernes forutsetninger for å ta selskapet videre, styrets og ledelsens mulighet til å skape vekst og et bærekraftig, lønnsomt selskap er sentrale elementer i prosjektevalueringen.

Norfund er avhengig av godt samarbeid med partnerene gjennom evalueringen av prosjektet, og en del ressurser må settes av til dette. For å sikre inngående kjennskap til forhold i selskapet vil Norfund be om dokumentasjon knyttet til en rekke områder omtalt over. Videre vil alltid Norfund gjennomføre ett eller flere besøk til lokasjonen for selskapet (uavhengig av stadiet bedriften er i). Det er sentralt å bli godt kjent med de andre investorene og ledelsen i selskapet, se produksjonen og snakke med andre interessenter som kan bli påvirket av investeringen.

Ved å gjennomføre en nøye due diligence, sikre gjennomsiktighet i prosessen og knytte relasjoner til partnerne håper Norfund å bygge en solid basis for et profitabelt samarbeid.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94