logo

Søk

Velg språk

Publikasjoner

Norfund ønsker å bidra til den utviklingspolitiske debatten, og dele kunnskap om investeringer i utviklingsland. I tillegg til å publisere oversikter over Norfunds aktiviteter og resultater deler vi derfor andre rapporter vi tror kan være av interesse relatert til vårt arbeid.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94