logo

Søk

Velg språk

Risikokapital

Egenkapital

Norfunds egenkapitalinvesteringer er på fra 20 millioner norske kroner og oppover. Fondet tar maksimalt en eierandel på 35 % i selskapene, ofte rundt 20 %. Dette betyr at prosjektene normalt har en total egenkapital på minimum 100 millioner kroner. Norfund er en aktiv eier, og følger utviklingen i selskapene nøye - ofte med en representant i styret.

Lån

Norfund tilbyr normalt lån kun til selskaper hvor fondet allerede har en egenkapitalposisjon. Men fondet kan tilby ordinære lån til enkelte selskaper, for eksempel banker og i noen tilfeller andre bedrifter (små, norske bedrifter - se under). Lånene er i samme størrelsesorden som egenkapital-postene.

SMB-fond (private equity fond)

I tillegg til å gjøre direkteinvesteringer med egenkapital og lån i selskaper, investerer Norfund egenkapital i selskaper gjennom SMB-fond. Norfund investerer i fond som har en investeringsstrategi i tråd med Norfund øvrige satsningsområder, altså fond som jobber for å utvikle lokale små og mellomstore bedrifter i Norfunds investeringsregioner. Posisjonene i SMB-fond er av samme størrelse som direkteinvesteringene.

Smålåns-ordningen

Norfund tilbyr en låneordning til små norske selskaper som ønsker å etablere virksomhet i Norfunds investeringsregioner. Instrumentet er tilpasset med forenkelt saksbehandling for de små lånene, men kravene til selskapenes forretningsplaner og kommersialitet er det samme som for annen finansiering.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94