logo

Søk

Velg språk

Bedrifter

Norfund satser spesielt på oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som trenger vekstkapital. Slike bedrifter sliter mest med å få annen finansiering på grunn av risiko, men har høye utviklingseffekter.

Oppstartsbedrifter

Det innebærer høy risiko å starte en virksomhet fra grunnen av. Til tross for at en bedrift kan ha stort potensial for lønnsomhet og positive utviklingseffekter, er det særlig bedrifter i oppstartsfasen som sliter med kapitaltilgang. Oppstartsbedrifter er derfor en viktig og betydelig del av Norfunds virksomhet.

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er)

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i en moderne økonomi. De bidrar til sysselsetting, diversifisering og økonomisk vekst. I fattige land er det spesielt vanskelig for denne typen bedrifter å skaffe finansiering. De er gjerne for store for mikrofinans, men er for små og mangler tilstrekkelig sikkerhet for å få lån i forretningsbanker.

For investorer er SMBer krevende fordi man må investere i mange små bedrifter med stor variasjon i bransje og modenhet. Dette krever detaljert lokalkunnskap og tilstedeværelse.

Norfund investerer direkte i SMB-er samt gjennom lokale og regionale fond som kjenner markedet godt og fungerer som gode kapitalspredere.  

 

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94