logo

Søk

Velg språk

Strategi

Norfunds strategi er utformet slik at vi kan oppfylle mandatet i Norfund-loven på en best mulig måte, samtidig som den reflekterer overordnede prioriteringer i norsk bistandspolitikk.

Å etablere lønnsomme og bærekraftige bedrifter i noen av verdens fattigste og minst utviklede land er vanskelig. Det krever kompetanse og kunnskap på en rekke områder. Grunnmuren i vår strategi er derfor kompetansebygging.

Som finansiell investor må Norfund først og fremst ha kompetanse om investeringer og risikohåndtering. Vi må kjenne rammebetingelsene i de land og sektorer vi investerer i, bedriftene og deres ledelse, og partnerne vi investerer sammen med.

For å ha best mulig kunnskap om rammebetingelser og politikk, har Norfund konsentrert investeringene om et begrenset antall land. I tillegg har Norfund valgt å konsentrere seg spesielt om ren energi, finanssektoren, landbruk og matindustri, samt investeringer i SME- fond. Dette er sektorer hvor prosjekter har spesielt høye utviklingseffekter.

Norfund strategi 2016 - 2020 kan lastes ned her

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94