logo

Søk

Velg språk

Instrumenter

Norfund ønsker å være en aktiv eier, og vi har derfor en preferanse for egenkapital. Sammenlignet med for eksempel lån gir eierandeler mulighet for mer innflytelse på strategiske beslutninger og drift av selskapene.

Norfund har også som målsetning å mobilisere kapital fra andre investorer. Egenkapital har vanligvis høyere risiko enn lån, og gjennom egenkapitalinvesteringer er Norfund katalytisk ved at banker og andre private aktører i større grad kan gi lån med sikkerhet.

Norfund bygger og forvalter også en betydelig låneportefølje. Spesielt finansinstitusjoner trenger lån for å finansiere utlån til sine kunder. I utviklingsland er slike lån til banker mangelvare. Banker er den viktigste kilden til lån for bedrifter, og lokale banker er best egnet til å gjøre kredittvurderinger. Muligheten til å ta opp lån og å spare er også viktig for privatkunder.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94