logo

Søk

Velg språk

Regioner

For å ha best mulig kunnskap om rammebetingelser og politikk, har Norfund konsentrert investeringene om et begrenset antall land. Viktige kriterier for valg av disse landene har vært å prioritere Afrika, sikre en høy andel av investeringer i land klassifisert som Minst Utviklede Land (MUL) og inkludere flest mulig land som er viktige i norsk utviklingssamarbeid. Dette er land der mangelen på kapital og kompetanse er særlig fremtredende.

Norfund investerer i følgende land:

Mellom-Amerika:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panama og Costa Rica. Regionkontor i San Jose, Costa Rica.

Sørlige Afrika:
Angola, Namibia, Sør-Afrika, Lesotho, Swaziland, Mosambik, Zimbabwe, Zambia, Madagaskar og Malawi. Regionkontor i Johannesburg, Sør Afrika, og Maputo, Mosambik.

Øst-Afrika:
Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda og Sør-Sudan. Regionkontor i Nairobi, Kenya.

Sørøst- og Sør-Asia:
Bangladesh, Vietnam, Laos, Kambodsja og Myanmar. Regionkontor i Bangkok, Thailand.

Vest- Afrika:  Norfund vil også på sikt investere i Vest-Afrika, i første omgang de engelsktalende landene, med utgangspunkt i et regionalt kontor som skal etableres i Ghana.

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94