logo

Søk

Velg språk

Styret

 • Kristin Clemet, Oslo

  Styreleder

  Født i 1957, utdannet siviløkonom. Arbeider som leder i tankesmien Civita. Clemet har lang politisk erfaring og var utdannings- og forskningsminister fra 2001-2005, viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 -2001, arbeids- og administrasjonsminister fra 1989-1990 og stortingsrepresentant fra 1989-1993. Clemet har også flere andre styreverv.

 • Finn Jebsen, Oslo

  Styremedlem

  Født i 1950, utdannet siviløkonom. Jebsen jobber som selvstendig næringsdrivende. Han har 25 års erfaring fra Orkla-konsernet der han var medlem av konsernets hovedledelse fra 1984, og konsernsjef fra 2001 til 2005. Han har lang styreerfaring fra blant annet Kavli Holding AS, KLP Forsikring, Kongsberg Gruppen og Norsk Hydro ASA.

 • Borghild Holen, Oslo

  Styremedlem

  Født i 1955, utdannet siviløkonom. Holen er banksjef i DnB der hun leder internasjonal seksjon i divisjonen International Corporates and Institutions. Hun har bakgrunn fra Eksportfinans, som medlem av Nord-Sør/Bistandskommisjonen (1993-1995) og som tidligere styremedlem i GIEK.

 • Brit Rugland


  Brit Rugland har blant annet en bachelor of business administration fra Eastern Michigan University. Hun har bred næringslivserfaring innenfor både egenkapitalinvesteringer og industri; herunder fra Statoil og Vanion frem til 2000 hvor hun ble daglig leder for ulike deler av Rugland-konsernet. Rugland har blant annet sittet i Norges Banks hovedstyre, samt vært styreleder i Skanem og Gassco. 

 • Martin Skancke, Oslo

  Styremedlem

  Født i 1966, utdannet siviløkonom. Selvstendig næringsdrivende i Skancke Consulting, som rådgir om utformingen og forvaltningen av statlige investeringsfond og andre langsiktige investeringsmekanismer. Startet sin karriere i Finansdepartementet i 1990, ledet Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser fra 1994. Fra 2001 til 2002 konsulent i McKinsey & Co. Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra 2002. Fra 2006 til 2011 ekspedisjonssjef i Finansdepartementet avdeling for formuesforvaltning, som fungerer som eier og bestemmer investeringsstrategien til Statens pensjonsfond.

 • Nina Elisabeth Hansen

  Ansattvalgt styremedlem

  Nina Elisabeth Hansen, født1965, Siviløkonom. Hansen har jobbet som Finance Manager i Norfund siden 2012 . Tidligere har hun jobbet som Finance manager i Nets Norway AS/Teller AS, Hafslund Fjernvarme AS og i Kværner ASA. Tidligere styremedlem Eidsiva Bioenergi AS.

 • Vegard Benterud

  Ansattvalgt styremedlem

  Født i 1976, mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Benterud har tittelen Senior Investment Manager og har vært ansatt i Norfund siden 2006. Han jobber til daglig med SME Funds og har tidligere vært ansatt i avdelingen for finansinstitusjoner. Før han startet i Norfund har han jobbet som portfoliomanager i NBIM og investeringsdirektør i NMI. Benterud er medlem i ulike styrer og investorkomiteer innenfor Norfunds SME Funds-portfolio.

 • Per Kristian Sbertoli

  Styremedlem

  Per Kristian Sbertoli, født 1978, har hovedfag i statsvitenskap og mellomfag i samfunnsøkonomi. Han har bakgrunn fra KrF, der han blant annet har vært Internasjonal sekretær og jobbet som rådgiver på Stortinget og i Oslo bystyre. Fra 2010 til 2015 ledet han det politiske påvirkningsarbeidet i Plan International Norge. Han jobber nå som senior kommunikasjonsrådgiver i Miljøstiftelsen ZERO, og han sitter i KrFs internasjonale utvalg.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94