Med nærmere 60 tilhørere i salen, gode tilbakemeldinger i etterkant og positiv presseomtale både i DN og Finansavisen er vi godt fornøyd med vår første kapitalmarkedsdag. Dette kommer til å bli en årlig tradisjon. 

På seminaret orienterte Norfunds ledelse og styremedlemmer om Norfunds strategi, investeringer og resultater for 2017, mens flere av våre tilknyttede partnere vil holdt innlegg om sine erfaringer med hvordan lykkes i krevende markeder.

Nedenfor finner du i linkene hver enkelt presantasjon.

Presentasjoner

 

  • Velkommen, styreleder Kristin Clemet
  • Markedsutsikter og strategi framover, CEO Kjell Roland
  • Forstå og håndtere risiko: Norfund sett utenfra, Jon Gunnar Pedersen, director Arctic Securities
  • Resultater og investeringer 2017 ved ledelsen i Norfund
  • Vannkraftutbygging i utviklingsland, Torger Lien, CEO, SN Power
  • Bankinvesteringsselskapet Arise- Norfunds plattform for bankinvesteringer i Afrika, Øivind Solvang, medlem av investeringskomiteen i Arise og leder av Norfunds investeringskomite
  • Aktiv eierskap - Fiskerioppdrett i Afrika, Atle Eide, styreleder i African Century Foods
  • Spørsmål og svar

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Kontaktperson: 
Peter Molthe, peter.molthe@norfund.no, tel.: +47 934 19 964