Aldri før har menneskeheten hatt større suksess i kampen mot fattigdom som etter den kalde krigens slutt. Andelen ekstremt fattige i verden er redusert fra 35 til under ti prosent siden 1990. Inspirert av denne suksessen vedtok FN gjennom Bærekraftsmålene å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.

Men neste fase i kampen mot ekstrem fattigdom blir vanskeligere, fordi vi ikke vil få samme «drahjelp» av økonomisk vekst i store asiatiske land som vi har hatt de siste årene. Store deler av den gjenværende ekstreme fattigdommen finnes i Afrika sør for Sahara, en region som Norge historisk har et nært forhold til gjennom utviklingspolitikk.

Hva bør være Norges bidrag til målet om å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030?

Innledere

Øyvind Eggen i Civita innleder om hovedlinjene fra rapporten «Veier ut av fattigdom», og peker på hva Norges bidrag bør være. Kjell Roland i Norfund vil deretter ha en kort innledning og kommentar til rapporten før vi får en samtale mellom disse to, ledet av Nikolai Hegertun fra Civita.

 

Presentasjonene kan lastes ned her: 

eggen

 

"Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2013" av Øyvind Eggen

"Veier ut av fattigdom - hva bør Norges bidrag være" av Kjell Roland