Signert regnskap og beretning 2017

Inneholder noter både for konsern og selskap

Norfund - The Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Fridtjof Nansens Plass 4
N-0160 Oslo

Subscribe to our newsletter