«Afrika sør for Sahara som et hele, vil trenge 20 millioner nye jobber årlig for å holde tritt med befolkningsveksten.  Men jobbskaping handler også om noe langt mer enn mulighetene til å skaffe borgerne et anstendig arbeid og at staten gjennom dette sikres skatteinntekter som kan finansiere offentlige tjenester. Stadig voksende ungdomskull uten jobbutsikter og fremtidshåp er, som vi alle vet, en oppskrift på sosial uro og i ytterste instans, samfunnsoppløsning. De mange nye jobbene som trengs vil i all vesentlighet måtte komme i privat sektor…. Skal vi nå bærekraftsmålene er det avgjørende at man lykkes med dette.»

Bistand er et viktig bidrag, men mye av finansieringen vil komme fra det private næringsliv. Dette ble verdenslederne enige om i konferansen om finansiering for utvikling i Addis Abeba i 2015, som innførte slagordet «From billions to trillions». Men dette skjer ikke, investeringene i utviklingsland har vært fallende de senere årene. Private investorer satser ikke nok i fremvoksende økonomier, selv om avkastingen i vesten har vært lav i en årrekke.  I seminaret vil vi få vite hvorfor næringsliv og investeringer er avgjørende for bærekraftig fattigdomsbekjempelse, og hvorfor næringslivet må være lønnsomt – selv i de fattigste landene.

 • Tid: Torsdag 6. juni, kl. 0830 -0945 
  • (Lett frokost serveres fra kl. 0800 - møtet starter presist kl .0830)
 • Sted: Norfunds lokaler: Fridtjof Nansens plass 4Oslo, 6. etasje
 • Arrangør: Norfund, NABA og Polyteknisk Forening
 • Påmelding: Semnaret er gratis. Påmelding lenger ned på siden

Agenda

 • Velkommen ved dagens ordstyrer 
  • Eivind Fjeldstad, daglig leder i NABA
 • Hvorfor er næringsliv og investeringer kjernen i bærekraftig fattigdomsbekjempelse?
  • Kjell Roland, tidligere sjef for Norfund og styreleder i PF Internasjonal politikk og økonomi
 • Hvordan balansere lønnsomhet og utviklingseffekter?
  • Erik Sandersen, Leder for Financial Institutions, Norfund
 • Paneldiskusjon
  • Catharina Bu, Internajonal rådgiver, Tankesmien Agenda
  • Anne-Marie Helland, Director Risk Advisory Services, PwC Norway, tidligere generalsekretær I Kirkens Nødhjelp  

Påmelding