Norfund har som mål å skape arbeidsplasser og bedre levevilkår  gjennom å investere i bedrifter i sektorer som bidrar til bærekraftig utvikling.

På dette frokostmøtet vil du få vite mer om Norfunds nye satsingsområder i årene fremover, herunder prioriterte sektorer og geografier.

Tid:    Fredag 21. juni 2019 kl. 09.00 – 10.00 (Frokost fra kl. 08.15)
Sted: Norfunds lokaler i Fridtjof Nansens plass 4, Oslo
  

Norfund hadde pr 31.12.2018 en samlet investeringsportefølje på over 22 milliarder kroner og i de kommende år forventes det at  Norfund skal øke investeringstakten betydelig.  

Etter presentasjonen vil Generalsekretær i UNICEF, Camilla Viken, og Nikolai Hegertun, Senter for utvikling og miljø ved UiO, kommentere og delta i en panelsamtale. Det blir også åpnet for spørsmål fra salen.

Seminaret er gratis, men vi setter pris på om du registrerer deg her: 

Møtet er dessverre fullt.