Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).

Fornybar energi er et område hvor Norge markerer seg med verdensledende kompetanse, samtidig som vi kan bidra med viktig kunnskap og kompetanse til utviklingsland. Norge har også den mest aktive klyngen i Norden av kommersielle selskaper som satser på fornybar energi i utviklingsland.

Sted: Thon Hotel Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal
Tid: August 13, kl 9.00 - 10.15 (Frukt og kaffe/te serveres fra klokken 08:30)

Medvirkende:

  • Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima- og miljødepartementet (Norge)
  • Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson og stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tellef Thorleifsson, CEO, Norfund
  • Ørnulf Strøm, leder Energiseksjonen, Norad
  • Heikki Eidsvoll Holmås, senior rådgiver, Multiconsult
  • Heidi Finskas, direktør Samfunnsansvar, KLP
  • Mikkel Tørud, CFO, Scatec Solar
  • Sjur E. Bratland, daglig leder, Norwegian Energy Partners (NORWEP)
  • Marissa Jackson Ræstad, COO, SUNami Solar Norge
  • Marius Holm, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO

Arrangementet strømmes på: https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmulticonsultgroup%2Fvideos%2F2374243416016378%2F

eller se det direkte her:

 


Bakgrunn

Gjennom Granavold-erklæringen fastslår regjeringen at den vil «gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull». Tilgang til energi er en forutsetning for næringsutvikling i utviklingsland og skaper nye muligheter både på individ- og samfunnsnivå. Norges egen utvikling til et industrialisert velferdssamfunn har i stor grad vært bygget på landets betydelige energiressurser. En utfordring er at selv om fornybar energi har falt enormt i kostnad, bygges det stadig nye kullkraftverk i utviklingsland.