Misvisende om Norfunds investering i Mosambik

October 29, 2020

Norfund’s investering i African Century Real Estates (ACRE) i Mosambik dreier seg ikke om bygge luksusfasiliteter, men om utvikle innkvartering for utleie og et industriområde – for derigjenom å skape lokale arbeidsplasser.

Photo: African Century Real Estate

Svarinnlegg i Dagbladet av Ola Nafstad, sjefsøkonom Norfund

Forsker Espen Villanger ved CMI kritiserer Norfunds investering i Dagbladet 13. og 23 oktober da han mener at markedet selv ville ha løst Mosambiks utfordringer med å bygge en lokalt basert vare- og tjenesteindustri rettet olje- og gassektoren.

Ola Nafstad

Ola Nafstad

Chief Economist – Strategy and Communication

Det krever ikke rakettforskning å vise at olje- og gassindustrien selv sikrer at nødvendig infrastruktur er på plass når et felt bygges ut. Selvfølgelig gjør de det.

Men det er ikke det Norfunds investering handler om.

Da Norge fant olje tidlig på 1970-tallet, var ikke bekymringen om de utenlandske oljeselskapene skulle greie å ta ut oljen og tjene penger på det.

Det norske myndigheter var opptatt av, var hvordan petroleumsvirksomheten skulle kunne bidra positivt til utviklingen av norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Det var noe som de internasjonale selskapene i utgangspunktet ikke var spesielt opptatt av.

Norske myndigheter anla derfor en bevisst fornorskningslinje, som skulle sikre gradvis oppbygging av en kompetent norsk petroleumsindustri, og en konkurransedyktig leverandørindustri. Dette inkluderte en rekke vare- og tjenesteleveranser, herunder ingeniørtjenester, produksjon og reparasjon av plattformer og moduler, utstyr- og komponentleveranser og ikke minst tjenesteleveranser knyttet til vedlikehold, ombygginger, baseoperasjoner, boretjenester, forpleining dykkertjenester og maritime tjenester.

Et viktig element i den norske vare- og tjenestepolitikken var å sikre at lokale selskaper fikk reelle muligheter til å oppnå leveranser.

Det skjedde delvis ved å stille krav til oljeselskapene om blant annet å samarbeide med norske leverandører, men også ved tiltak rettet mot det lokale næringsmiljøet for å bygge kompetanse og gjøre dem teknologisk og finansielt i stand til å delta i konkurransen om oppdrag.

Det er her Norfunds investering i ACRE kommer inn. Norfund (og fondet Takura) ønsker å bidra til å utvikle en konkurransedyktig lokal aktør i Mosambik.

ACREs plan er å utvikle både innkvarteringstilbud, og et industriområde for produksjon inkludert kontorer, lager etc.

Photo: African Century Real Estate

Svært få vil utvikle lokale aktører

Villanger ser i sin kritikk helt bort ifra at det på det tidspunktet Norfund investerte, i 2015, var stor usikkerhet om petroleumsaktiveten, og svært få, om noen lokale aktører eller investorer som ville ta den risikoen det var å satse på å utvikle en aktør.

Selv nå i 2020 er det ingen kø av private (eller investorer/banker) som er villige til å ta økonomisk eller sosial risiko i Cabo Delgado-provinsen i Mosambik.

Fra 2015 har ACRE skapt muligheter for nye lokale arbeidsplasser, ny kompetanse og bygget lokalt ansattes ferdigheter og evner til å jobbe opp mot krevende direkte og indirekte leveranser rettet mot den forhåpentligvis kommende petroleumsutbyggingen.

Norfunds investering har bidratt til at folk og bedrifter nå er «på bakken», i posisjon når petroleumsaktørene har etablert trygg og reell drift i området.

Andre relevante artikler: